70_let_pobedy_riga_salyut_009

VRudnev

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.